Ana Sayfa Genel Sağlık

Boğazdaki Nodüller Nasıl Geçer?

Boğazdaki Nodüller Nasıl Geçer?

Boğazdaki nodüller nasıl geçer nodüllerin verdiği kötü görünümden rahatsız olan birçok kişinin cevabını aradığı bir sorudur. Derinin altında meydana gelen anormal düzeyde büyümedir. Vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilmekle birlikte boğazlarda tiroid veya ses teli bölgesinde olmak üzere meydana gelebilirler. Boyutu bir sivilceden daha geniş olarak dikkat çeker. Nodüllerin içi iltihaplı bir şekilde dolu olabilir. Nodüllerin tamamına yakını zararsızdır, yani kanser içermezler ve tedavisi mümkündür. Fakat nodüller ortaya çıktığında yine de uzman bir doktora görünmek gerekir. Çünkü kist, tümör, çıban veya apse gibi ciddi rahatsızlıklar bazen nodüllerle benzerlik göstermesi dolayısıyla karıştırılabilirler. Boğaz bölgesinde oluşan nodüllerin bazen ameliyat ile alınması da gerekebilmektedir.

Boğazda Oluşan Nodüllerin Belirtileri

Boğazdaki nodüller nasıl geçer? Şeklinde bir soru ile karşılaşıldığında bu rahatsızlığın belirtileri hakkında da bilgi sahibi olunmak istenmektedir. Boğazda oluşan nodüllerin tiroid nodülü veya ses teli nodülü şeklinde iki türde olabileceğini söylemiştik. Tiroid nodüllerinin genel olarak bariz bir belirtiyle ortaya çıkmadıkları görülür. Yine de belli bir oranda büyümesi durumunda ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü, boyunda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtiler gösterebileceği belirtilmekte.

Ses teli nodülünde ise seste kısıklık, boğukluk, çatallaşma gibi etkiler ortaya çıkar. Boyun ağrısı ve kulaklarda zonklama da diğer önemli belirtilerdir.

Boğazda Oluşan Nodüllerin Tedavi Yöntemleri

Boğazdaki nodüller nasıl geçer? Sorusunun yanıtı aranıyor ise hasta bu konu hakkında bir tedavi yöntemi olup olmadığı hususu ile ilgilenmektedir. Günümüzde tedavisi olmayan hiçbir hastalık olmadığı gibi bu hastalığında da bir tedavisi bulunmaktadır. Ancak öncelikli olarak kesin teşhis konulması akabinde de uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması önemli olmaktadır. Tanı konulabilmesi için başvurulması gerekli bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ilki her zamanki gibi tam kan sayımı olmaktadır. Akabinde daha ileri tetkikler ile hastalığın tanısı konulmaktadır.

Nodüllerin iyi huylu veya kötü huylu olmasını belirlemek için biyopsi uygulanır. Bunun sonucunda ise hemen müdahale yerine bir süre beklemek önerilebilir. Doktorun kontrolünde hasta bir süre izlenir boğazdaki nodüller nasıl geçer diye belirlemek için bazı testler uygulanabilir. Bunun yanında uygulanan tiroid tedavisiyle ilave olarak tiroid hormonu meydana getirilir ve tiroid uyarıcı hormonun daha az üretilmesi sağlanır. İyi huylu nodüller de yutma ve nefes alma noktalarında zorluk meydana getiriyorsa ameliyatla alınması gerekebilir.

Yapılan testler sonucu nodül iyi huylu çıkarsa, kişide rahatsızlık yaşatıp yaşatmadığına bakılır. Bu rahatsızlıklar bazen görünüm ve temizlik üzerine olabileceği gibi bazen yutarken güçlük çekmek, nefes almada güçlük, ses değişmesi veya boyun ağrısı şeklinde olabilmektedir. Eğer nodül hormon salgılar tipte bir nodülse el titremesi, uykusuzluk, terleme, çarpıntı gibi çok çeşitli yönden hayatı etkiler niteliğe de sahip olabilir. Boğazdaki nodüller nasıl geçer için eğer nodül hastada hiçbir rahatsızlık meydana getirmiyorsa herhangi bir tedavi gerekmemektedir. Doktor kontrolünde yapılan testlerle geçene kadar beklenir. Fakat şikayet yaratan nodüllerde ameliyat gerekmektedir. Ameliyat ise en başta kesik izi olmak üzere, farklı olumsuz sonuçları beraberinde getirdiğinden son yıllarda radyolojik tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

Son yıllarda, ameliyatla tedavinin olumsuz etkilerine karşın alkol, lazer veya radyofrekans ile yok etme (ablasyon) işlemi de uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde iğneden faydalanılır. Genellikle ağrısız bir şekilde gerçekleştirildikleri belirtilmektedir. Alkolle yapılan yöntemde, üçü içerisinde en ince iğne kullanılır ve nodüllerin içerisine alkol aktarılarak nodüllerin küçülmesi sağlanır. Diğerlerine göre daha az masraflı olması da çokça tercih edilmesine bir sebeptir. Boğazdaki nodüller nasıl geçer için lazer ve radyofrekans ile yakma tedavisi uygulanır. Yine iğne yardımıyla nodüllerin yakılması sonucu tahrip sağlanır. Genellikle tek seansta halledilebilen, son derece güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Bu tedaviler çok kısa sürede tamamlandığından ve sonrasında hastanede kalma gibi bir sürece ihtiyaç olmadığından ameliyata göre oldukça avantajlıdır. Ayrıca lokal anestezi ile uygulandığından herhangi bir ağrı hissi yaşatmaz. Komplikasyon oranları da ameliyata göre çok düşüktür ve tedaviden sonra herhangi bir olumsuz yan etki genellikle görülmemektedir. Tabii bu yöntemler bir ya da birkaç nodülü olan hastalar için etkili olmaktadır. Tiroid sayısı arttığı takdirde ise cerrahi müdahale şart olabilmektedir.

SON YAZILAR